TesTosTrogN-TFG

rank 41
Compare results

Only best 2000 results of each track were collected. If row is empty for you, it may mean you fall outside of this limit.

Results by tracks (259 of 274)
Track Time Difference with 1st rank's time Rank Percent Total player Bike
Frostmoore 18.232 0.670 8 0.03 23173 Donkey
The Waterwheel 18.058 1.000 8 0.04 22220 Donkey
Concealed Entryway 18.989 0.399 9 0.05 17204 Donkey
Amusement Pit 16.282 0.608 12 0.15 8196 Donkey
Coal Town 18.144 2.130 13 0.06 23127 Donkey
Cracked Plateau 15.489 0.696 13 0.08 16473 Donkey
Fatal Fungus 20.645 1.338 13 0.97 1344 Donkey
Permafrost Climb 16.832 2.050 14 0.58 2419 Donkey
Ghost Town 18.351 0.617 16 0.06 28935 Donkey
Trial of Courage 18.066 1.039 16 0.07 24524 Donkey
Cave Dweller 17.482 0.990 17 0.12 14694 Donkey
Container Grounds 16.827 0.578 17 0.07 22962 Donkey
Devil Hopping 16.499 0.635 17 0.28 6106 Donkey
Bouncy Hills 16.926 0.420 18 0.06 27815 Donkey
Flower Hills 17.499 0.817 18 0.06 28031 Donkey
Backyard Catwalk 19.339 0.691 19 0.08 23916 Donkey
Graviton Swamp 22.818 0.980 19 1.18 1606 Donkey
Unstable Tunnel 19.841 1.062 19 0.08 22813 Donkey
Abandoned Mine 23.049 0.979 20 0.09 23454 Donkey
Suspended Getaway 11.626 1.000 20 1.79 1118 Donkey
Sewage Treatment 19.909 0.770 21 0.08 26502 Donkey
Troll Lair 16.195 1.572 21 0.11 18829 Donkey
Barren Steps 18.968 1.093 22 0.25 8831 Donkey
Buggy Track 18.632 1.533 22 0.08 26448 Donkey
Crystal Kingdom 20.822 0.713 22 0.14 15179 Donkey
Elephant Graveyard 20.727 0.606 22 0.10 22018 Donkey
Sled Loading Bay 17.241 0.569 22 0.25 8941 Donkey
Steeple Run 17.257 1.919 22 0.10 20966 Donkey
Barrel Chase 17.119 0.766 23 0.09 25784 Donkey
Bell Tower 16.382 0.483 24 0.26 9175 Donkey
Forbidden Path 19.454 1.667 24 0.18 13380 Donkey
Madhouse 19.999 2.501 24 1.97 1218 Donkey
Spinner's Alley 20.814 0.886 24 0.12 20614 Donkey
Lazy Catapult 17.320 0.929 25 0.11 22882 Donkey
Rooftops 17.270 1.390 25 0.00 2066608 Donkey
The Aqueduct 18.729 0.513 25 0.00 2112802 Donkey
The Big Swing 18.459 1.299 25 0.21 11944 Donkey
Buzzsaw Paradise 16.379 1.237 26 0.21 12449 Donkey
Dark Machine 36.146 5.437 26 3.92 664 Donkey
Lost Descent 16.063 1.160 26 0.57 4553 Donkey
Walrus Road 19.838 0.797 26 0.11 23902 Donkey
Arch Ruins 14.049 1.120 27 0.14 18836 Donkey
Frog Village 20.799 1.512 27 0.16 16518 Donkey
Minecart Dump 19.288 1.173 27 0.28 9592 Donkey
Scorched Battlement 20.965 3.152 27 2.15 1256 Donkey
The Cave 9.877 0.124 27 0.09 31740 Donkey
Trash Tops 18.238 1.572 27 0.15 18300 Donkey
Sunset Dungeon 12.711 0.679 29 0.11 26477 Donkey
Wrecked Tracks 20.310 1.415 29 0.36 8121 Donkey
Crow Nest 16.699 0.733 30 0.30 10140 Donkey
Workshop Path 16.596 0.930 30 0.34 8939 Donkey
Fort Ruins 19.019 1.070 31 0.11 27723 Donkey
Pumpkin Desert 17.757 0.650 31 0.34 9192 Donkey
Squall Slide 17.366 5.810 32 0.21 15281 Donkey
Drop Zone 24.589 0.840 33 0.12 26753 Donkey
Flaming Freeway 17.649 1.159 33 0.21 15747 Donkey
Tree Houses 17.510 0.715 33 0.12 27399 Donkey
Exile Pass 16.466 2.750 34 2.95 1154 Donkey
Frosty Plumbing 18.570 1.227 34 0.30 11518 Donkey
Forgotten Factory 17.372 1.481 35 0.20 17294 Donkey
Rowdy Roofing 37.113 5.856 35 1.97 1781 Donkey
Skater Paradise 16.402 1.154 35 0.25 14037 Donkey
Gem Quarry 16.447 1.132 36 0.27 13366 Donkey
Nightmare Grotto 19.498 1.486 36 0.44 8158 Donkey
Safe Escape 13.503 0.960 36 1.21 2986 Donkey
Haunted Hallows 19.259 2.160 37 0.22 16540 Donkey
Swamp Breath 17.862 1.263 37 3.21 1154 Donkey
Wood Switch City 17.532 2.336 37 0.16 23446 Donkey
Candyland 18.981 0.739 39 0.42 9236 Donkey
Frozen Facility 17.262 1.358 39 0.27 14478 Donkey
Deadwood Valley 18.830 0.925 40 0.14 29530 Donkey
Frozen Rapids 20.799 1.363 40 1.46 2740 Donkey
Hill Climb 9.282 0.572 40 0.40 10120 Donkey
Serpent Slough 16.908 0.794 40 0.16 25346 Donkey
Snowman Haven 19.142 1.133 40 0.17 23310 Donkey
The Bell Pit 20.659 2.181 40 0.50 8056 Donkey
Desert Gondola 22.307 1.809 41 0.15 26882 Donkey
Explosive Storage 18.152 1.510 41 0.53 7734 Donkey
Garbage Route 22.366 1.720 42 0.18 23683 Donkey
Marsh Edge 16.688 1.912 42 0.18 23490 Donkey
Terror Tower 22.080 0.981 42 0.18 22907 Donkey
Overdose 20.896 2.122 43 2.46 1750 Donkey
Burnyard 20.039 1.316 44 0.15 29636 Donkey
Dark Smoke 17.058 1.038 44 1.20 3666 Donkey
Icy Foothills 17.346 1.674 44 0.27 16094 Donkey
Flooded Highway 17.512 0.943 45 0.18 24970 Donkey
Acid Bath 20.466 1.179 46 4.22 1091 Donkey
High Tide Heights 20.761 0.841 46 0.76 6016 Donkey
Risky Rooftops 15.960 0.755 46 0.24 18952 Donkey
Underground Slopes 13.853 0.947 46 0.19 24576 Donkey
Well Park 25.599 0.995 46 0.16 29476 Donkey
Fermented Caves 16.741 1.518 47 5.11 919 Donkey
Torn Canyon 17.566 1.177 47 2.76 1701 Donkey
Rocks Off 21.777 1.353 48 0.54 8851 Donkey
Fire Oasis 16.471 1.739 50 0.36 13792 Donkey
Vagrant Camp 18.982 1.446 50 0.58 8695 Donkey
Headhurt Bluff 20.388 1.806 51 1.74 2937 Donkey
Leaping Hollows 24.840 1.063 51 0.51 9913 Donkey
Lollygagging 15.299 1.218 51 2.41 2118 Donkey
Crane Yard 18.903 0.804 52 0.19 27134 Donkey
Lost Playground 25.132 1.116 52 0.18 29041 Donkey
Urban Jungle 30.177 2.061 52 0.00 2056375 Donkey
Crashed Castle 16.132 1.133 53 0.31 16917 Donkey
Longshot Lake 16.335 1.056 53 0.58 9184 Donkey
Stuntman Plaza 19.553 2.304 53 2.37 2236 Donkey
Diamond Dash 33.694 2.412 54 0.22 24610 Donkey
Monster Lake 17.782 1.050 56 0.39 14331 Donkey
Peace Hammer 17.708 0.764 56 0.61 9129 Donkey
Pumpkin Patch 18.946 1.198 56 0.23 23901 Donkey
Delivery Line 17.632 1.083 57 0.34 16605 Donkey
Endurance Run 28.616 1.862 58 0.56 10290 Donkey
Impact Attics 20.832 1.936 59 4.82 1223 Donkey
Fault Village 13.609 2.215 60 0.37 16384 Donkey
Mile High 22.993 2.561 61 4.02 1517 Donkey
KTM Course 21.119 1.328 62 0.55 11262 Donkey
Toxin Harvest 16.242 1.035 62 0.89 6973 Donkey
Kaiju Canyon 22.654 3.094 63 1.98 3186 Donkey
Sledridge Gorge 20.898 2.782 63 1.99 3159 Donkey
The Arches 27.808 1.899 63 0.21 30668 Donkey
Daredevil Paradise 19.626 3.628 64 0.56 11530 Donkey
Distilled Hops 25.387 1.847 64 6.27 1021 Donkey
Firefly Landing 17.599 2.393 64 0.43 14846 Donkey
Muddy Mounds 26.370 1.488 64 0.60 10580 Donkey
Rocky Desert 16.786 0.410 64 0.20 31546 Donkey
Doom Drop 16.766 1.085 65 0.28 23247 Donkey
Grand Moonshine 20.059 2.810 66 3.85 1715 Donkey
Mushroom Heights 19.493 0.999 66 0.29 22876 Donkey
Ravenous Ram 19.004 3.805 66 7.18 919 Donkey
Lookout Point 20.723 1.575 67 0.25 27164 Donkey
Refinery Abyss 30.576 3.910 67 0.46 14480 Donkey
Road to Ruin 24.260 1.024 67 0.33 20143 Donkey
Aztec Trance 20.816 1.334 68 2.29 2970 Donkey
Plant Food 22.191 2.098 68 2.39 2843 Donkey
Rocky Road 26.639 1.650 68 0.43 15879 Donkey
Three Bridges 21.397 1.059 68 0.20 34485 Donkey
City Blues 19.003 2.021 70 0.67 10438 Donkey
Hops of Fury 18.859 2.343 70 2.53 2766 Donkey
Night Life 16.726 1.935 70 0.24 29293 Donkey
Drifter Valley 21.271 1.905 72 0.32 22720 Donkey
Faceplant Precinct 20.346 1.997 72 1.15 6259 Donkey
Icebound Hamlet 15.463 1.249 74 0.45 16463 Donkey
Processing Center 19.854 3.346 74 0.35 21283 Donkey
Icy Altar 17.411 1.112 76 5.75 1321 Donkey
Market Street 16.732 0.729 76 0.24 31974 Donkey
Open Jaw Bog 18.174 1.654 76 1.32 5752 Donkey
Rejection Blues 19.349 1.900 76 6.49 1171 Donkey
The Shaft 17.248 1.437 76 1.09 6993 Donkey
Wall Crack 19.749 1.373 77 0.28 27368 Donkey
Dust Bowl 22.016 0.993 78 0.26 29811 Donkey
Rock Wall 20.599 2.133 79 0.26 30375 Donkey
The Assumption 22.432 2.233 79 0.79 10004 Donkey
Snowcap Smackdown 21.299 2.851 80 5.13 1558 Donkey
Cracked Reservoir 16.629 1.986 81 0.43 18625 Donkey
The Beamery 17.408 1.269 81 0.27 30193 Donkey
Mud Cakes 20.416 3.250 82 0.66 12405 Donkey
Penguin Landing 20.607 2.311 82 0.39 20775 Donkey
The Stacks 17.872 1.735 82 0.42 19592 Donkey
Chopping District 18.603 1.895 83 0.64 13049 Donkey
Sine City 12.832 0.491 83 0.83 10054 Donkey
Toad Hole 18.449 1.883 83 0.63 13220 Donkey
Slick Slalom 16.792 1.563 84 1.01 8305 Donkey
Fatality Lane 17.132 2.767 85 3.28 2592 Donkey
Spelunker Graves 17.378 1.607 85 8.29 1025 Donkey
Pinball Pains 52.180 11.231 86 6.73 1278 Donkey
Razor Dunes 20.593 2.376 87 1.52 5729 Donkey
Crow Roofs 15.492 1.755 89 0.77 11532 Donkey
Merchandise Stash 20.016 4.784 90 8.20 1097 Donkey
Sunshine District 18.708 1.495 92 0.47 19731 Donkey
Widowmaker 4 53.216 29.167 92 19.45 473 Donkey
Nausea Night 26.108 2.736 96 3.44 2793 Donkey
Smelting Pots 17.216 1.167 96 0.71 13582 Donkey
Petrol Falls Path 17.505 2.613 98 0.60 16401 Donkey
Bunny Hop 8.387 0.477 99 0.75 13288 Donkey
Crystal Crossing 21.420 2.238 99 6.76 1465 Donkey
Choking Hazared 21.809 1.793 100 2.41 4150 Donkey
Fang Wall 18.056 1.549 100 0.52 19097 Donkey
Pike Alley 18.728 1.509 101 0.31 32737 Donkey
Sundown Slam 19.375 4.307 102 8.61 1184 Donkey
Girder Precinct 25.045 5.063 103 5.55 1856 Donkey
The Quagmire 32.641 14.766 103 1.89 5457 Donkey
Dark Sands 17.749 1.701 104 2.07 5036 Donkey
Smuggler Tunnel 24.277 1.195 104 0.37 28206 Donkey
Black Forest 22.866 2.711 107 3.89 2749 Donkey
City Outskirts 21.640 1.894 107 0.46 23089 Donkey
The Naughty List 20.869 2.739 107 1.64 6544 Donkey
Fenland Flail 21.662 3.196 112 14.91 751 Donkey
Rotten Railway 21.532 3.950 112 0.66 16958 Donkey
Wolf Den 16.227 1.661 115 0.49 23621 Donkey
Chilled Cliffs 33.066 8.820 116 3.10 3745 Donkey
Vault Crawl 22.049 4.836 118 8.81 1340 Donkey
Cave Entrance 19.732 0.940 119 0.37 32276 Donkey
Tribal Homestead 19.337 1.667 121 1.45 8337 Donkey
Balance Avenue 24.091 3.648 123 1.30 9459 Donkey
The Pendulum 23.395 3.096 125 0.79 15727 Donkey
Crane Peak 20.993 1.686 126 0.46 27569 Donkey
Pain Marsh 25.949 3.717 128 7.60 1685 Donkey
Spider Kingdom 15.973 1.067 128 1.09 11721 Donkey
The Mill 17.827 1.440 128 0.58 22080 Donkey
Great Wall 26.258 3.022 132 1.01 13062 Donkey
Ruins of Despair 21.366 1.228 132 2.88 4578 Donkey
Grease Transit 1 22.532 6.055 137 11.70 1171 Donkey
Logging Camp 24.248 2.922 137 0.68 20286 Donkey
Casino Rooftop 19.149 4.028 141 1.28 10981 Donkey
Trojan Giraffe 23.399 5.083 143 0.68 20898 Donkey
Villainous Hideout 22.240 3.009 144 1.93 7447 Donkey
Parched Cliff 16.345 1.075 145 0.49 29566 Donkey
Snowball Ride 17.063 2.284 146 0.72 20293 Donkey
Cave Crossing 22.678 2.457 148 0.72 20439 Donkey
Root Canal 19.246 2.383 148 3.53 4196 Donkey
Rite Passage 31.482 10.533 151 9.04 1671 Donkey
The Tanktops 34.155 4.486 151 0.70 21454 Donkey
Old City Wall 20.775 1.332 153 0.51 29782 Donkey
Planks and Mozzies 19.387 1.707 154 0.54 28770 Donkey
Steam Quarter 15.065 1.700 154 0.74 20909 Donkey
The Watchers 23.261 4.462 154 0.72 21527 Donkey
Cold Cut Corner 17.916 3.350 157 4.53 3465 Donkey
Lost Race Track 31.666 3.876 159 1.53 10383 Donkey
Coaster Canyon 18.595 2.129 165 1.04 15798 Donkey
Moonlight Towers 22.249 2.383 165 0.53 31147 Donkey
Homegrown 33.613 9.523 178 12.90 1380 Donkey
Peacefull Pummel 21.772 2.152 178 12.13 1468 Donkey
Break and Enter 28.730 3.089 183 7.69 2381 Donkey
Broken Skull 26.379 1.513 184 4.44 4148 Donkey
Present Village 17.032 1.322 184 1.79 10286 Donkey
The Refinery 20.257 4.215 200 1.10 18197 Donkey
Bayou Boatride 18.565 2.074 202 2.22 9080 Donkey
Canary Street 23.357 4.678 207 1.07 19384 Donkey
Lumber Yard 32.922 4.151 213 1.02 20930 Donkey
Metal Mayhem 11 1:01.277 44.383 215 21.52 999 Donkey
The Purifier 23.482 2.018 221 1.67 13229 Donkey
Melancholy Temple 36.966 11.243 222 2.45 9048 Donkey
Trapeze Churn 18.124 3.758 222 0.99 22329 Donkey
The Trebuchet 23.148 2.566 227 0.79 28886 Donkey
Midnight Brewery 16.508 2.886 253 22.21 1139 Donkey
The Grindhouse 20.693 4.512 254 1.80 14089 Donkey
Itchy Jaws 19.909 3.601 266 13.12 2027 Donkey
Nightwatch Haven 22.332 2.709 274 5.50 4985 Donkey
Stilted Path 20.777 4.105 274 1.52 18030 Donkey
Burning Bushes 23.182 1.870 278 0.93 30021 Donkey
Fest Mine 31.422 7.870 282 10.15 2778 Donkey
Traction Testground 11 1:28.682 1:06.241 283 20.82 1359 Donkey
Lift of Doom 19.878 2.263 286 2.24 12756 Donkey
Cannon End 23.662 4.096 288 1.27 22598 Donkey
Waste Disposal 23.894 3.979 298 7.56 3943 Donkey
Curves of Destiny 18.992 2.261 299 2.80 10692 Donkey
Endless Wealth 21.631 2.816 313 2.58 12153 Donkey
Death Wheel 21.282 2.450 316 3.17 9978 Donkey
Pipeline Camp 21.840 1.724 344 1.11 30907 Donkey
Acrobat Quarter 18.249 4.180 372 14.76 2520 Donkey
Ice Blockade 24.323 5.342 388 1.89 20581 Donkey
Cannon Ridge 21.766 1.774 405 1.39 29180 Donkey
The Lift 21.199 2.878 421 1.42 29544 Donkey
Rabbit Hell 77 4:40.990 4:11.774 445 95.70 465 Donkey
Frost Carnival 16.336 2.462 452 5.23 8649 Donkey
Fair Winds 19.616 3.534 462 5.16 8961 Donkey
Pipe Basin 19.848 4.844 494 1.62 30454 Donkey
Hinged Pathway 21.666 1.560 505 1.74 28945 Donkey
Alpha Street 34.455 19.008 526 4.80 10948 Donkey
Hilltop Ghetto 1 37.311 23.004 586 7.18 8164 Donkey
Derailed 1546
Woodwork Conclave 146